Меню

Как работает паспортный стол кременчугКременчуцький районний сектор ДМС

Послуги які надаються державною міграційною службою України:

1. Набуття громадянства України:

 • Набуття громадянства України за народженням
 • Набуття громадянства України за територіальним походженням
 • Прийняття до громадянства України
 • Поновлення у громадянстві України
 • Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення
 • Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування, влаштування дитини в дитячий заклад чи заклад охорони здоров’я, у дитячий будинок сімейного типу чи прийомну сім’ю або передачі на виховання в сім’ю патронатного вихователя
 • Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України
 • Набуття громадянства України дитиною у зв’язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них
 • Набуття громадянства України внаслідок визнання батьківства чи материнства або встановлення факту батьківства чи материнства
 • Оформлення та видача довідки про реєстрацію особи громадянином України
 • Видача тимчасового посвідчення громадянина України

2. Паспорт громадянина України:

 • Видача паспорта громадянина України особам, які досягли 16-річного віку
 • Вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку
 • Обмін паспорта громадянина України у зв’язку зі зміною прізвища, ім’я, або по батькові
 • Видача паспорта громадянина України замість утраченого
 • Видача паспорта громадянина України замість викраденого
 • Обмін паспорта громадянина України у зв’язку із встановленням розбіжностей у записах
 • Обмін паспорта громадянина України у разі непридатності для користування

3. Документи для виїзду за кордон:

 • Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон
 • Видача проїзного документа дитини
 • Внесення відомостей про дітей у паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 • Видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість утраченого або викраденого
 • Внесення відомостей про другий паспорт громадянина України для виїзду за кордон у паспорт громадянина України для виїзду за кордон
 • Внесення відомостей до паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам, які повернулись на постійне проживання в Україну
 • Надання дозволу на виїзд на постійне місце проживання з України

4. Реєстрація / зняття місця проживання:

 • Реєстрація місця проживання особи, яка досягла 14-ти років (громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, які проживають на території України на законних підставах)
 • Зняття з реєстрації місця проживання особи, яка досягла 14-ти років (громадянин України, іноземець чи особа без громадянства, які проживають на території України на законних підставах)
 • Реєстрація місця проживання дитини до чотирнадцяти років
 • Зняття з реєстрації місця проживання дитини до чотирнадцяти років
 • Реєстрація місця перебування особи
 • Зняття з реєстрації місця перебування особи

5. Документування іноземців:

 • Продовження строку перебування на території України
 • Видача посвідки на тимчасове проживання
 • Отримання дозволу на імміграцію
 • Оформлення посвідки на постійне проживання іноземцям та особам без громадянства, які іммігрували в Україну на постійне проживання
 • Оформлення і видача запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в’їзду в Україну за заявами фізичних осіб
 • Оформлення і видача запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в’їзду в Україну за клопотаннями юридичних осіб
 • Видача посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон

6. Набуття статусу біженця або додаткового захисту

Источник

ГБУ МФЦ района Фили-Давыдково

МФЦ по району Фили-Давыдково:Адрес: ул. Кременчугская, д. 9

Славянский бульвар / Кунцевская / Кунцевская

Автобусы: 104, 641, 641к, 732 от м. Славянский бульвар / 11, 688, 688к, 733, 856 от м. Кунцевская

Телефон: 8-495-777-77-77, 8 (499) 940-96-78

Режим работы: пн-вс: 08:00-20:00

Читайте также:  Как сделать стол для улицы самим

Многофункциональный центр предоставления государственных услуг района Фили-Давыдково

 • Открыт для заявителей с 8 октября 2012 года
 • Адрес: ул.Кременчугская, д.9
 • Телефон: 8-495-777-77-77
 • Площадь МФЦ района Фили-Давыдково – 1271 кв.м
 • Численность населения района – 112 тыс. чел.
 • Планируемая проходимость – 1080 чел. в день (226 000 чел. в год)
 • На территории МФЦ района Фили-Давыдково работает порядка 60 сотрудников различных организаций.
 • от станции метро «Славянский бульвар» 400м до автобусной остановки «Славянский бульвар», далее автобусом № 641 (4 остановки) до ост. «Поликлиника №40», далее 100м пешком;
 • от метро «Кунцевская» 5 остановок до ост. «Аминьенское шоссе 14» следующим транспортом: автобусом – 255, 688, 688К, 733, 11, маршрут. такси – 308М, 459М, 498М, далее автобусом №77 до ост. «Поликлинника №40», далее 100м пешком.

Специалисты МФЦ района Фили-Давыдково осуществляют прием и выдачу документов по государственным услугам:

1. Паспортного стола и начислениям за жилищные и коммунальные услуги района Фили-Давыдково:

 • прием и выдача документов о регистрации и снятии граждан с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ;
 • прием документов, необходимых для получения или замены паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории Российской Федерации;
 • прием документов, необходимых для получения или замены паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации, со сроком действия 5 лет;
 • прием документов для постановки иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания и проставления отметки «Уведомление принято»;
 • оформление и выдача Единого жилищного документа;
 • предоставление копии финансово-лицевого счета нанимателя жилого помещения;
 • выписки из домовой книги;
 • копии карточки учета собственника жилого помещения;
 • ордера на жилое помещение;
 • выдача справок о регистрации по адресу; о составе семьи; о совместном проживании с умершим/прописке на день смерти; об одиноком умершем; об иждивении; об изменении адреса; об утрате ордера; «Дом-новостройка»; о замене паспорта с указанием причины; об оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг в разрезе отдельных видов услуг за период (история платежей по лицевому счету/карточке учета); об отсутствии задолженности по оплате жилого помещения, коммунальных и прочих услуг;
 • предоставление гражданам льгот на оплату коммунальных услуг;
 • выдача Акта сверки начислений и внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги;
 • предоставление доступа гражданам к подсистеме «Личный кабинет» государственной информационной системы «Портала epd.ru»
 • прием заявление на отключение радиоточки.

2. Жилищные субсидии района Фили-Давыдково:

 • прием заявлений и организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

3. Департамент жилищной политики жилищного фонда города Москвы:

 • постановка на жилищный учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма (безвозмездного пользования),а также в качестве нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ;
 • приватизация жилых помещений жилищного фонда города Москвы;
 • внесение изменений в учетные дела жителей города Москвы, состоящих на жилищном учете или учете нуждающихся в содействии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городских жилищных программ (ведение учетных дел).

4. Государственная жилищная инспекция города Москвы (Мосжилинспекция):

 • прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах и оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах.

5. Государственное унитарное предприятие «Московское бюро технической инвентаризации»:

 • проведение инвентаризации и предоставление информации технического учета (технический паспорт помещения).

6. Префектура Западного административного округа города Москвы:

 • предоставление заверенных уполномоченных лицом префектуры ЗАО города Москвы справок, выписок и копий документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя.
Читайте также:  Стол с раздвижным механизмом своими руками

7. Управа района Фили-Давыдково города Москвы:

 • предоставление заверенных уполномоченных лицом Управы района Фили-Давыдково города Москвы справок, выписок и копий документов по вопросам, затрагивающим права и законные интересы заявителя.

8. Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы:

 • выдача и аннулирование охотничьего билета.

9. Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве (межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 31 по городу Москве):

 • информирование налогоплательщиков о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а так же предоставлении форм налоговой отчетности и разъяснения порядка их заполнения;
 • прием документов на регистрацию юридический, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

10. Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Росреестр):

 • прием и выдача документов, предоставляемых на государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним ;
 • прием и выдача документов, предоставляемых для получения сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

11. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Кадастр):

 • предоставление сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости;
 • государственный кадастровый учет недвижимого имущества.

12. Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы:

 • внесение в реестр парковочных разрешений инвалидов города Москвы, записи о парковочном разрешении инвалида, сведений об изменении записи о транспортном средстве в парковочном разрешении инвалида и о продлении действия парковочного разрешения инвалида;
 • Внесение в реестр резидентных парковочных разрешений города Москвы, записи о резидентном парковочном разрешении, сведений об изменении записи о транспортном средстве в резидентном парковочном разрешении и об аннулировании резидентного парковочного разрешения;
 • Внесение в реестр парковочных разрешений многодетных семей города Москвы записи о парковочном разрешении многодетной семьи и сведении об аннулировании парковочного разрешения многодетной семьи

13. Московское региональное отделение Фонда социального страхования:

 • прием отчета (расчета), предоставляемого лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (форма-4а-ФСС РФ);
 • прием расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а так же по расходам на выплату страхового обеспечения (Форма4-ФСС РФ).

14. Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве:

 • предоставление информации по находящимся на исполнении исполнительным производствам в отношении физического лица

15. Департамент информационных технологий города Москвы:

 • предоставление доступа гражданам к подсистеме «Личный кабинет» государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы» Аутентификация граждан в этой системе.

Перечень государственных услуг органов исполнительной власти города Москвы и территориальных органов Федеральной власти, расположенных в МФЦ района Фили-Давыдково:

1. Управление записи актов гражданского состояния города Москвы:

 • государственная регистрация рождения ребенка;
 • государственная регистрация установления отцовства;
 • государственная регистрация смерти;
 • государственная регистрация усыновления (удочерения);
 • чествование юбиляров супружеской жизни;

2. Департамент социальной защиты населения города Москвы:

 • оформление пособий в связи с беременностью, родами и уходом за ребенком;
 • единовременные выплаты при рождении ребенка;
 • оформление пособий и/или компенсационных выплат многодетным семьям, а также семьям, воспитывающим ребенка-инвалида;
 • оформление пособий при передаче ребенка на воспитание в семью (усыновление, опека или попечительство, приемная семья), компенсационных выплат на содержание детей, находящихся под опекой, и иных компенсационных выплат;
 • оказание единовременной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации;
 • предоставление путевок в учреждение стационарного социального обслуживания;
 • предоставление информации социально-правового характера;
 • прием заявлений и выплата материальной и иной помощи для погребения.
Читайте также:  Как лучше расположить значки рабочего стола

3. Управление Федеральной миграционной службы по городу Москве (отдел управления Федеральной миграционной службы по городу Москве района Фили-Давыдково):

 • регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;
 • предоставление государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина Российской Федерации,
 • удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации;
 • оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель (биометрия);
 • оформление и выдача паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, без электронного носителя;
 • определения наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации гражданам, в том числе несовершеннолетним;
 • оформление и выдача приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства;
 • прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства и выдача им патентов.

4. Государственное учреждение главное управление пенсионного фонда России № 2 по Москве и Московской области:

 • прием и регистрация заявлений граждан об установлении пенсий, назначение пенсии;
 • прием документов для осуществления ежемесячной денежной выплаты федеральным льготным категориям граждан;
 • назначение трудовой пенсии по случаю потери кормильца;
 • прием заявлений и документов, необходимых для осуществления компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами;
 • прием заявлений и документов, необходимых для выплаты пособий на погребения умерших;
 • прием заявлений о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении предоставления набора социальных услуг;
 • прием заявлений от застрахованных лиц о добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии;
 • прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе в негосударственный пенсионный фонд или о переходе в Пенсионный фонд Российской Федерации из негосударственного пенсионного фонда;
 • прием заявлений о выплате средств пенсионных накоплений от правопреемников умерших застрахованных лиц;
 • информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенсионного страхования.

График приема заявителей сотрудниками МФЦ района Фили-Давыдково:

 • понедельник — пятница: 8:00 — 20:00; суббота: 9:00 — 15:45; воскресенье: выходной

График работы организаций, расположенных в МФЦ района Фили-Давыдково:

Кунцевский отдел ЗАГС города Москвы:

 • понедельник-пятница: 8:00 — 20:00; суббота: 9:00 — 15:45; воскресенье: выходной.

Управление социальной защиты населения района Фили-Давыдково:

 • понедельник — пятница: 8:00 — 20:00; суббота, воскресенье: выходной.

Отдел УФМС района Фили-Давыдково:

 • понедельник: 9:00 — 18:00; вторник, четверг: 11:00 — 20:00; среда: 9:00 — 13:00; пятница: 9:00 — 16:45; суббота: 9:00 — 16:00 (оформление и выдача заграничных паспортов, 1 и 3 суббота месяца – оформление паспортов РФ); воскресенье: выходной

Отделение Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области:

 • понедельник — четверг: 9:00 — 18:00; пятница: 9:00 — 16:45; суббота, воскресенье: выходной.

Источник

Adblock
detector